Rail passenger-kilometer (in Million passenger-kilometer)